Καλωσορίσατε στην υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με απόφαση της Διοίκησης του ιδρύματος η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχεται κεντρικά σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στη κεντρική υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος.


Καθώς είναι σε εξέλιξη η μετάβαση στην κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, μέχρι σήμερα έχουν πρόσβαση οι ακόλουθοι χρήστες:

Όλοι οι λογαριασμοί της μορφής username@uoc.gr (ανεξάρτητως Τμήματος, Υπηρεσίας)

Όλοι οι χρήστες των ακόλουθων Υπηρεσιών/Ομάδων του ιδρύματος:

  • Πρυτανεία
  • Ειδικός Λογαριασμός
  • Βιβλιοθήκη
  • Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ)

Όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) των παρακάτω Τμημάτων:

  • Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
  • Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  • Τμήμα Χημείας
  • Τμήμα Ιατρικής

Χρήστες που θέλουν πρόσβαση στην παλιά ιστοσελίδα webmail παρακαλώ πατήστε εδώ