Τεκμηρίωση υπηρεσίας


UOC - Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ελλάς

Κεντρική Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Central Webmail Service


Εξυπηρέτηση χρηστών: 
τηλ: 2810 393312 | helpdesk@uoc.gr